Pot participa la acest proiect persoanele fizice sau juridice care au domiciliul sau reşedinta in Municipiul Zalau. Persoanele fizice trebuie sa fi implinit minim varsta de 18 ani.

  1. Infrastructura : Zone pietonale, alei, scuaruri, trotuare, aliniamente stradale

  2. Spatii verzi, locuri de joaca, alte spatii publice amenajate

  3. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației

  4. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.)

  5. Infrastructura educationala şi culturala

  6. Infrastructură de sănătate

  7. Oraş digital (proiecte IT menite să crească gradul de utilizare a tehnologiilor în scopul îmbunătățirii calității vieții în Zalău dar și al unui marketing mai dinamic al orașului).

Valoarea totala estimata pentru proiectele propuse trebuie sa se incadreze in suma maxima de 1.000.000 lei inclusiv TVA.

Propunerile de proiecte depuse trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

1. Sa corespunda unui obiectiv de interes general.
2. Sa fie sau sa poata fi asimilate unei investitii aflate in aria de competenta a Primariei Municipiului Zalau şi care vizeaza un spatiu din domeniul public sau privat al Municipiului Zalau.
3. Sa nu intre in aria altor programe ale Primariei Municipiului Zalau cum sunt finantarile nerambursabile acordate organizatiilor nonguvernamentale, conform Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general. alte finantari nerambursabile.
4. Sa nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalitatii aflate în derulare.
5. Sa nu aiba un caracter comercial sau publicitar
6. Sa nu aiba un caracter politic sau etnic.
7. Sa fie clar delimitate spatial şi sa nu fie prea vagi.
8. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.

Clare, concise, detaliate, astfel încât implementarea lor să fie ușor de realizat.
Totodată, prioritatea proiectelor pentru finanțare este stabilită în funcție de votul dumneavoastră.
Așa că mesajul / descrierea proiectelor trebuie să fie ușor de înțeles pentru ceilalți participanți la acest proces.
Proiectele pot fi însoțite de imagini, schițe, descrieri detaliate, în format pdf, jpg, png, cu o dimensiune maximă de 2 MB.

Municipiul Zalau va realiza o analiză a proiectelor depuse.
În situația în care consideră oportun, reprezentanții primăriei pot solicita clarificări suplimentare deponenților și actualiza proiectele în funcție de acestea.
De asemenea, reprezentanții primăriei vor face o estimare realistă a costurilor aferente fiecărui proiect.
Pentru proiecte similare, cu acordul deponenților, acestea pot fi unite (pentru a nu disipa numărul de voturi).
Proiectele care nu respectă criteriile de eligibilitate vor fi respinse și nu vor participa la vot.
După depunerea proiectelor, modificarea acestora se poate realiza doar în etapa de validare, de către reprezentanții municipalității.

Fiecare persoană poate vota câte un singur proiect din fiecare categorie.
Proiectele eligibile vor fi ierarhizate în funcție de numărul de voturi.
Cetățenii pot vota proiecte depuse în una sau mai multe categorii.
Pentru a vota, cetățenii trebuie să se înregistreze pe platformă, sau să se autentifice cu contul de Facebook.

23.09.2019 - 14.10.2019 - Depunerea proiectelor.
15.10.2019 - 05.11.2019 - Verificarea proiectelor depuse, de către Primărie.
06.11.2019 - 25.11.2019 - Promovarea proiectelor de către deponenți, votarea on-line și offline.
26.11.2019 - 06.12.2019 - Validarea votului.

6 decembrie 2019 - Afișarea rezultatelor pentru finanțare.